Informatie

Hieronder vindt u informatie over zaken die wellicht ook voor u van toepassing zijn.

HACCP

Hazard   Analysis  of   Critical   Control   Points HACCP werd in de jaren zestig in de Verenigde Staten ontwikkeld op verzoek van de NASA, ze wilden de risico’s in de ruimte beperken en zochten veilige voeding voor ruimtevaarders. In de zeventiger jaren is deze manier van denken uit de Verenigde Staten overgenomen. Begin …

Energieinvesteringsaftrek (EIA)

 Het voordeel van EIA Met EIA kunt u 54,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Inwerkingtreding De EIA-regeling voor 2018 treedt in werking met ingang van 1 januari 2018 en is van toepassing op verplichtingen die zijn aangegaan of …

Dagafdekkingen

De Raad van State heeft op 12 september 2007 uitspraak gedaan in de zaak tussen een aantal supermarktorganisaties en het dagelijks bestuur van de Milieudienst IJmond en het college van burgemeesters en wethouders van Zandvoort m.b.t. de toepassing van dagafdekking voor verticale koelmeubelen. In de loop van december 2008 zal de Raad van State een aanvullende …

Koudemiddelen

Alhoewel er nog geen wettelijke beperkingen worden opgelegd aan het gebruik van R404A en R507A is het raadzaam andere koudemiddelen uit de HFK-groep te nemen met veel betere milieueigenschappen. R407A en R407F lijken een goed alternatief waarbij de GWP met ± 50% wordt gehalveerd hetgeen met een gemiddeld lekpercentage van 10,5 % bij de Nederlandse supermarkten zorgt …

Drukapparatuur

Europese Richtlijn drukapparatuur (97/23/EG) Met ingang van 1 augustus 2005 zijn koel- en vriesinstallaties volgens de Wijziging Uitvoeringsregeling Besluit drukapparatuur, gepubliceerd in de staatscourant van 24 mei 2005,  niet langer vrijgesteld van een keuring voor ingebruikname. Dit betekent dat de eigenaar/gebruiker, bij drukapparatuur boven bepaalde grenzen ( volume en ontwerpdruk ), een keuring voor ingebruikneming …

Supermarkten/EKS

In samenwerking met SenterNovem en het CBL is er een software pakket ontwikkeld om het energieverbruik van supermarkten op voorhand, op een uniforme wijze, te kunnen berekenen. Het CBL heeft zijn leden gestimuleerd om bij alle offerte aanvragen, vanaf 1 maart 2006,  te eisen dat de koeltechnische leverancier een berekening middels dit programma dient bij …

Wetgeving

Europese F-gassenverordening (EU) nr. 517/2014 Informatieblad L45 Regelgeving voor koelinstallaties Logboek :                                                                                       …

Geef een reactie