mei 20 2015

Interview – Experts over transkritische CO2-systemen

Steeds meer supermarkten stappen voor invriezen en koelen over op een transkritisch CO2-boostersysteem. Dit biedt veel voordelen, maar ook enkele uitdagingen. Twee experts – Rob Jans, eigenaar van projectmanagement- en adviesbureau Coolsultancy, en Jan Gerritsen, Manager R&D van installatie- en servicebedrijf Fri-Jado Retail B.V., bogen zich eind februari over een vijftal vragen over dit onderwerp.

Welke maatregelen kunnen het rendement van een transkritisch CO2-boosterkoel-vriessysteem boven +15°C omgevingstemperatuur verbeteren?
Rob Jans: „Koudebuffering (ten behoeve van vloeistofonderkoeling) kan tijdens de subkritische mode een verbetering opleveren van vijf tot tien procent. Uit ervaring uit het verleden (iceslurries) weten we echter dat de economische haalbaarheid weinig perspectief biedt. Verbetering van de flashgas-verwerking uit het vloeistofvat door parallelcompressie in plaats van de huidige smoorregelingen is een meer praktische mogelijkheid. In de literatuur kom je COP-verbeteringen van meer dan tien procent tegen. Het effect van olie op het systeemrendement wordt door de meeste partijen niet echt serieus genomen. Sommige gaskoelerleveranciers vermelden echter aanzienlijke toleranties op de capaciteit, afhankelijk van de aanwezige olieconcentratie. Dit verdient nadere aandacht.”

[…]

Tekst: Bas Roestenberg

Dit artikel is gepubliceerd in ‘RCC / Koude & Luchtbehandeling’ 108e jg nr. 04, april 2015, pag. 54-55

Klik hier om het gehele artikel in PDF-formaat te lezen

jan 05 2015

Wijzigingen Energieinvesteringsaftrek (EIA) 2015

Er hebben wijzigingen plaats gehad in de EIA regelingen. De wijzigingen in de energielijst 2015 t.o.v. 2014 zijn hier te vinden.

 

sep 27 2013

Nieuwe adresgegevens

Per 09-09-2013 zijn onze nieuwe adresgegevens:

 

A Vinkenslag 32 4901 AP Oosterhout (NB) Nederland
T +31 (0) 162 22 99 27 F +31 (0) 162 22 99 37 +31 (0) 6 53 22 83 25
E info [@] coolsultancy.nl I www.coolsultancy.nl

 

jan 07 2013

Trends in WTW bij moderne Nederlandse supermarkten

Doordat een groot aantal supermarkten het convenant energiebesparing bij supermarkten hebben ondertekend is het toepassen van WTW op de koel- vriesinstallatie nagenoeg gemeen goed geworden. In eerdere rapportages is reeds melding gemaakt van de afstemming tussen de verschillende disciplines (W en koeltechniek). Over het algemeen kan gezegd worden dat de W-installateur zich niet bewust is welke invloed hij uitoefent op het energiegebruik van de koel- en vriesinstallatie.

Om het volledige artikel wat is verschenen in RCC Koude en Luchtbehandeling (juni 2012, 105e jaargang) te lezen kunt op de volgende link klikken: Trends in WTW .

jan 07 2013

Onderzoek naar de koudemiddellekkage van HFK’s in 2009 bij Nederlandse supermarkten

In dit onderzoek is het gemiddeld in de praktijk optredende lekpercentage van R22 en
HFK koudemiddelen bij koel- en vriesinstallaties in de Nederlandse supermarktbranche
onderzocht. Hierbij is medewerking verkregen van een aantal supermarktorganisaties,
doordat zij toestemming gaven aan de onderzoeker om de koudemiddel data bij de
aangesloten koeltechnische installateurs op te vragen. Hierdoor is concrete praktijkinformatie
verkregen over 834 supermarkten, op een landelijk totaal van 4300 (51%
filialen en 49% zelfstandige ondernemers). Uit de praktijkcijfers (2009) blijkt dat het
gemiddelde lekkagepercentage in de supermarktsector belangrijk hoger ligt dan
de jarenlang aangehouden forfaitaire waarde van 5% (in TEWI berekeningen bij het ROB
programma).

Om het volledige rapport te lezen kunt op de volgende link klikken: Rapport koudemiddellekkage.

okt 25 2011

CO2-koeling in supermarkt loont

Eind 2010 waren er bij de diverse supermarktketens circa dertig koel- en vriesinstallaties met CO2 als enig koudemiddel in gebruik. Sinds de marktintroductie in 2008-2009 worden de prestaties van deze installaties gemonitord en bewaakt. Niet alleen om de mate van de duurzaamheid te bewaken, maar vooral ook om de rentabiliteit van de keuze te checken. CO2-koeling vergt op dit moment nog een meerinvestering, die moet worden goedgemaakt met vijf tot tien procent energiebesparing en met een fiscaal investeringsvoordeel via de EIA.

Om het volledige artikel wat is verschenen in RCC Koude en Luchtbehandeling (maart 2011, 104e jaargang) te lezen kunt op de volgende link klikken: CO2-koeling in supermarkt loont .

Continue reading

jun 30 2011

Marktsurvey prestaties CO2 koeling in supermarkten – Update Juni 2011

Deze rapportage geeft een overzicht van tot op heden gerealiseerde projecten met R744 (C02) als koudemiddel en / of koudedrager in Nederlandse supermarkten. Het onderzoek heeft zich specifiek gericht op de periode tussen november 2004 en december 2009 en een update t/m augustus 2010, en nu de laatste versie met een update t/m juni 2011. De overzichten hebben uitsluitend betrekking op de koel- en vriesobjecten welke zijn aangesloten op de centrale koel- en vriesinstallaties. Stekkerklare koel- en vriesmeubelen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.

Klik hier voor de directe link naar het rapport in pdf-formaat.

Continue reading

okt 08 2010

Alleen C02 als koudemiddel bij Plus Vermaning

Begin juli 2009 is in het Overijsselse Olst de supermarkt van Plus Vermaning heropend. De koelinstallatie in deze supermarkt is als een van de eersten in Nederland uitgevoerd met uitsluitend het natuurlijke koudemiddel R744 (C02) en is verder voorzien van een WTW-systeem. Een gasaansluiting is in de winkel niet meer aanwezig. Nu, een jaar later, is het tijd de ervaringen op een rij te zetten.

Klik hier voor het volledige artikel in PDF-formaat.

Continue reading

sep 17 2010

Marktsurvey prestaties CO2 koeling in supermarkten

Deze rapportage geeft een overzicht van tot op heden gerealiseerde projecten met R744
(C02) als koudemiddel en / of koudedrager in Nederlandse supermarkten. Het onderzoek heeft
zich specifiek gericht op de periode tussen november 2004 en december 2009 met een update
t/m augustus 2010. De overzichten hebben uitsluitend betrekking op de koel- en vriesobjecten
welke zijn aangesloten op de centrale koel- en vriesinstallaties. Stekkerklare koel- en
vriesmeubelen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.
Op 27 juni j.l. is er op initiatief van het Agentschap NL een bijeenkomst georganiseerd met
deskundigen op het gebied van CO2 koelinstallaties voor supermarkten. ( adviseurs en
installateurs ) Doelstelling van deze bijeenkomst was afspraken te maken over een uniforme
wijze van presenteren van monitoringresultaten. Dit rapport komt zo goed mogelijk tegemoet
aan deze wens en heeft gebruik gemaakt van de afgesproken standaard parameters m.b.t.
winkel- en buitentemperaturen.
Dit rapport inventariseert niet de economische aspecten van de verschillende koelsystemen.
Daarvoor zijn de (meer)investeringen voor CO2-koeling in deze eerste paar jaar nog net te
weinig marktconform, bij de eerste 10 veelal ROB-gesubsidieerde projecten. Leveranciers
geven aan vanaf 2011-2012 CO2-systemen te leveren die economisch rendabel zullen zijn, wel
gebruik makend van EIA fiscaal voordeel.(gebaseerd op maatregel 220212 regeling voor 2010)
Evenmin zijn er al energieprestaties over een heel bedrijfsjaar beschikbaar van de meeste van
de genoemde projecten.
Deze rapportage geeft een overzicht van tot op heden gerealiseerde projecten met R744 (C02) als koudemiddel en / of koudedrager in Nederlandse supermarkten. Het onderzoek heeft zich specifiek gericht op de periode tussen november 2004 en december 2009 met een update t/m augustus 2010. De overzichten hebben uitsluitend betrekking op de koel- en vriesobjecten welke zijn aangesloten op de centrale koel- en vriesinstallaties. Stekkerklare koel- en vriesmeubelen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.
Klik hier voor de directe link naar het rapport in pdf-formaat.

dec 10 2009

Wat is hot en not bij koeling supermarkten

Deze presentatie is gehouden op het congres behorende bij de ‘Week van de Koude 2009’, die plaatsvond in Rotterdam op 8 december. De titel van het congres was: ‘Hoe houdbaar is Koeling in 2020?!’ Klik hier voor de link naar de website over het congres van SenterNovem.

Vanaf 2004 zijn een aantal Nederlandse supermarkten voorzien van milieuvriendelijke NH3-CO2 installaties (2x), HFK- CO2 installaties(15x) en CO2- CO2 installaties(5x). Belangrijk aspect voor toekomstig beleid is het op juiste wijze evalueren van de resultaten van de verschillende koeling installatieconcepten, met uitgebreide energiemonitoring. Verder is het noodzakelijk de effecten van individuele energiebesparende maatregelen in een breder kader te plaatsen zodat het uiteindelijke doel, het reduceren van de “primaire” energiebehoefte van de supermarkten, op korte termijn gerealiseerd kan worden.

Sprekers: Rob Jans (Coolsultancy)
Doelgroep: Levensmiddelen, Supermarkten, Gemeenten

Klik hier voor de directe link naar de presentatie in pdf-formaat.